Góp ý dự thảo Đề án "Dự báo nhu cầu nguồn nhân lực và thông tin thị trường lao động"

Thời hạn: 23/09/2019 - 30/09/2019