Sắp xếp, tổ chức lại hệ thống cơ sở giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030

Ngày đăng: 27/02/2020
Sắp xếp, tổ chức lại hệ thống cơ sở giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang xây dựng dự thảo, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án sắp xếp, tổ chức lại hệ thống cơ sở giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030. Theo đó, việc sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập thực hiện theo lộ trình và bảo đảm mục tiêu giảm đầu mối đơn vị sự nghiệp công lập đến năm 2021, 2025 và 2030.
Cập nhật ngày: 22/08/2019


     Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang xây dựng dự thảo, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án sắp xếp, tổ chức lại hệ thống cơ sở giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030. Theo đó, việc sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập thực hiện theo lộ trình và bảo đảm mục tiêu giảm đầu mối đơn vị sự nghiệp công lập đến năm 2021, 2025 và 2030. Đồng thời, không sát nhập, giải thể một cách cơ học, chỉ tổ chức sắp xếp nhằm góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục nghề nghiệp, khắc phục tình trạng chồng chéo, dàn trải, trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ. Việc sắp xếp lại hệ thống cơ sở giáo dục được thực hiện trên nguyên tắc bảo đảm quyền lợi của người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên và người lao động.

     Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cũng đưa ra phương án sắp xếp đối với từng loại hình cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Cụ thể, đối với các trường trung cấp, trường cao đẳng hoạt động không hiệu quả sẽ tiến hành cơ cấu lại hoặc giải thể. Các trường trung cấp công lập sẽ sáp nhập vào trường cao đẳng công lập. Cùng với đó, sẽ từng bước chuyển cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc các bộ, ngành trung ương về chính quyền địa phương quản lý.

     Bộ cũng sẽ tiến hành sát nhập Trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục hướng nghiệp, Trung tâm dạy nghề thành một cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn cấp huyện và hợp tác chặt chẽ với các trường cao đẳng, trung cấp để tổ chức đào tạo theo quy định.

     Đối với các trường công lập đào tạo các ngành, nghề, đối tượng đặc thù (trường dân tộc thiểu số, trường dạy nghề cho người tàn tật, trường thủ công mỹ nghệ, trường đào tạo các nghề phục vụ kinh tế biển…), sẽ xây dựng đề án phát triển và nâng cao chất lượng làm căn cứ đầu tư vào giao kinh phí hoạt động thường xuyên. Đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đang tự chủ tài chính hoặc đang được cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt phương án tự chủ theo lộ trình thì không xem xét sắp xếp, tổ chức lại.

     Đặc biệt, đề án khuyến khích thành lập mới cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục và có vốn đầu tư nước ngoài, ưu tiên doanh nghiệp thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp./.

Văn phòng Sở
 

Tin cùng chuyên mục