Quà của Chủ tịch nước nhân dịp tết Nguyên đán Canh Tý - 2020

Ngày đăng: 27/02/2020
Ngày 31/12/2019, Chủ tịch nước ban hành Quyết định số 2422/QĐ-CTN về việc tặng quà cho các đối tượng có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý -2020, với các mức quà tặng cụ thể cho từng đối tượng người có công cách mạng
Cập nhật ngày: 06/01/2020


     Ngày 31/12/2019, Chủ tịch nước ban hành Quyết định số 2422/QĐ-CTN về việc tặng quà cho các đối tượng có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý -2020, với mức quà tặng cụ thể như sau:

     Mức quà tặng 400.000 đồng được tặng các đối tượng: người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945, người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến trước ngày 19/8/1945 đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong kháng chiến đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh B có tỷ lệ thương tật, bệnh tật từ 81% trở lên; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng và thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hàng tháng; thân nhân 02 liệt sĩ trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng.

     Mức quà tặng 200.000 đồng được tặng các đối tượng: thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh B có tỷ lệ thương tật, bệnh tật từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; đại diện thân nhân của liệt sĩ và đại diện người thờ cúng liệt sĩ (trường hợp liệt sĩ không còn thân nhân)./.

Tin, ảnh: Văn Châu - Phòng Người có công

Tin cùng chuyên mục