Hơn 27 tỷ đồng trợ cấp cho các đối tượng chính sách nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý - 2020

Ngày đăng: 27/02/2020
Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định số 275/2019/NQ-HĐND Quy định đối tượng, mức quà tặng nhân dịp Tết Nguyên đán hằng năm đối với người có công với cách mạng, thân nhân, đại diện gia đình người có công với cách mạng
Cập nhật ngày: 31/12/2019


     Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định số 275/2019/NQ-HĐND Quy định đối tượng, mức quà tặng nhân dịp Tết Nguyên đán hằng năm đối với người có công với cách mạng, thân nhân, đại diện gia đình người có công với cách mạng (gọi chung là người có công với cách mạng), đối tượng đặc thù và đối tượng xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Theo đó, mức quà tặng đối với người có công với cách mạng và đối tượng đặc thù nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý - 2020: cao nhất là 2.500.000 đồng/người và thấp nhất là 550.000 đồng/người, kinh phí khoảng 27 tỷ đồng. Cụ thể:

     Tặng quà mức 2.500.000 đồng/người đối với Cán bộ Lão thành cách mạng; gia đình các đồng chí Thành ủy viên (TUV) trở lên đã hy sinh, từ trần; các đồng chí nguyên TUV, Phó Chủ tịch tỉnh, thành phố và tương đương trở lên đang ốm đau dài ngày; các đồng chí tử tù.

     Mức 1.400.000 đồng/người, gia đình đối với gia đình chính sách đặc biệt khó khăn (ốm đau thường xuyên), Bà mẹ VNAH, Anh hùng LLVT, Anh hùng lao động trong kháng chiến đang hưởng trợ cấp hàng tháng; thương binh ¼, bệnh binh 1/3, người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp hàng tháng, Cán bộ Tiền khởi nghĩa, chồng Bà mẹ VNAH đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng.

     Mức 1.000.000 đồng/người đối với thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hàng tháng, thân nhân 02 liệt sĩ trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng (trừ chồng Bà mẹ Việt Nam anh hùng). Các đối tượng người có công và thân nhân người có công còn lại được hỗ trợ 550.000 đồng/người./.

Tin, ảnh: Văn Châu - Phòng Người có công
 

Tin cùng chuyên mục