Thành phố Đà Nẵng ban hành quy định chính sách đối với người có công với cách mạng

Ngày đăng: 27/02/2020
Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa ban hành Nghị quyết số 245/2019/NQ-HDND về Quy định chính sách hỗ trợ chăm sóc sức khỏe đối với một số đối tượng người có công với cách mạng và chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng, thân nhân người có công với cách mạng thuộc hộ nghèo không còn sức lao động
Cập nhật ngày: 11/08/2019


     Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa ban hành Nghị quyết số 245/2019/NQ-HDND về Quy định chính sách hỗ trợ chăm sóc sức khỏe đối với một số đối tượng người có công với cách mạng và chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng, thân nhân người có công với cách mạng thuộc hộ nghèo không còn sức lao động trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

     Theo đó, chính sách Hỗ trợ chăm sóc sức khỏe đối với một số đối tượng người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, gồm: Người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945; Người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945; Bà mẹ Việt Nam anh hùng; Thương binh, bệnh binh có tỷ lệ thương tật, bệnh tật từ 81% trở lên; Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

     Mức hỗ trợ: Người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945, Bà mẹ Việt Nam anh hùng: 1.500.000 đồng/người/tháng; Người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945, Thương binh, bệnh binh, Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ thương tật, bệnh tật, suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên: 1.000.000 đồng/người/tháng.

     Ngoài ra chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng, thân nhân người có công với cách mạng thuộc hộ nghèo không còn sức lao động trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; Mức hỗ trợ: 1.000.000 đồng/người/tháng.

     Hiện nay trên địa bàn thành phố có 485 người có công với cách mạng thuộc đối tượng được thụ hưởng chính sách 1; 443 người có công với cách mạng, thân nhân người có công với cách mạng thuộc hộ nghèo không còn sức lao động được thụ hưởng chính sách 2. Tổng kinh phí thực hiện 2 chính sách khoảng 12 tỷ đồng/năm, từ nguồn ngân sách thành phố. Chính sách này thực sự góp phần tạo điều kiện cho người có công được chăm sóc sức khỏe tốt hơn, vì hầu hết đối tượng đã lớn tuổi, sức khỏe yếu, thường xuyên ốm đau; đồng thời tạo điều kiện cho một bộ phận người có công có hoàn cảnh khó khăn do già yếu, bệnh tật, không còn sức lao động được nâng cao thu nhập hàng tháng, ổn định cuộc sống./.

Tin, ảnh: Phạm Oanh

Tin cùng chuyên mục