Nội quy tiếp dân
A+ | A | A-
Ngày đăng: 27/02/2020
 NỘI QUY TIẾP CÔNG DÂN

     1. Lịch tiếp công dân của Sở Lao động – TB&XH thành phố Đà Nẵng
          - Từ 9h đến 11h30 thứ hai hàng tuần: Giám đốc Sở tiếp công dân tại phòng tiếp công dân
          - Từ 14h đến 17h thứ 3 và thứ 5 hàng tuần: Các phòng chuyên môn tiếp công dân tại phòng làm việc
          - Các ngày làm việc trong tuần: Sở tiếp công dân thường xuyên tại phòng tiếp công dân

     2. Người tiếp công dân có trách nhiệm và quyền hạn sau đây:
          a. Khi tiếp công dân phải mặc trang phục chỉnh tề, đeo thẻ công chức theo quy định, yêu cầu công dân trình bày đầy đủ, rõ ràng, trung thực những nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và cung cấp các chứng cứ, tài liệu có liên quan, ân cần lắng nghe công dân trình bày sự việc và hướng dẫn, giải thích đầy đủ, rõ ràng các yêu cầu của công dân.
          b. Giữ bí mật họ, tên, địa chỉ, bút tích của người tố cáo khi họ yêu cầu
          c. Ghi chép đầy đủ các nội dung tiếp công dân và chịu trách nhiệm quản lý hồ sơ tiếp công dân theo quy định
          d. Không tiếp những người đang trong tình trạng say rượu hoặc người có hơi men, người bị bệnh tâm thần và những người vi phạm nội quy tiếp công dân.
          e. Được quyền từ chối tiếp nhận các đơn không thuộc trách nhiệm xem xét giải quyết và những đơn đã được các cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết đúng trình tự quy định của pháp luật.

     3. Quyền và nghĩa vụ của công dân khi đến nơi tiếp công dân
          a. Được trình bày những nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, yêu cầu người tiếp công dân hướng dẫn, giải thích, trả lời về những nội dung đã trình bày.
          b. Yêu cầu giữ bí mật họ, tên, địa chỉ của mình khi thực hiện quyền tố cáo
          c. Khiếu nại, tố cáo về những hành vi sai trái, cản trở gây phiền hà, sách nhiễu của người tiếp công dân
          d. Phải xuất trình giấy mời hoặc giấy tờ tuỳ thân. Nếu người đại diện thì phải có giấy uỷ quyền theo quy định của pháp luật. Trường hợp có nhiều người đến nơi tiếp công dân để khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh cùng một nội dung, thì phải cử đại diện trình bày với người tiếp công dân.
          e. Phải trình bày trung thực sự việc, cung cấp các chứng cứ, tài liệu có liên quan đến nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh cho người tiếp công dân.
          f. Phải thực hiện theo sự hướng dẫn của người tiếp công dân, nghiêm chỉnh chấp hành nội quy, giữ gìn trật tự, nếp sống văn minh nơi tiếp công dân.

     4. Cán bộ tiếp công dân và mọi công dân phải nghiêm chỉnh chấp hành các quy định trên đây, nếu người nào vi phạm thì phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

Tin cùng chuyên mục