Hỗ trợ tư vấn, pháp lý, điều trị cho người nghiện ma túy

Ngày đăng: 27/02/2020
UBND thành phố vừa ban hành Kế hoạch số 7068/KH-UBND về triển khai thí điểm mô hình hỗ trợ, tư vấn và kết nối dịch vụ điều trị nghiện ma túy trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, nhằm tạo điều kiện để người sử dụng ma túy, người nghiện ma túy sớm được tiếp cận và sử dụng các dịch vụ tư vấn, điều trị nghiện ma túy
Cập nhật ngày: 26/10/2019


     UBND thành phố vừa ban hành Kế hoạch số 7068/KH-UBND về triển khai thí điểm mô hình hỗ trợ, tư vấn và kết nối dịch vụ điều trị nghiện ma túy trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, nhằm tạo điều kiện để người sử dụng ma túy, người nghiện ma túy sớm được tiếp cận và sử dụng các dịch vụ tư vấn, điều trị nghiện ma túy, tiến đến hoàn thiện và chuyên sâu về công tác cai nghiện tại gia đình, cộng đồng.

     Mô hình được triển khai thí điểm trên địa bàn quận Hải Châu và quận Thanh Khê. Cụ thể, năm 2019 thực hiện thí điểm tại địa bàn phường Hải Châu II và phường Vĩnh Trung; từ năm 2020, 2021 tổ chức sơ kết, tổng kết nhân rộng địa bàn thực hiện thí điểm mô hình tại 4 xã, phường trọng điểm khác trên địa bàn thành phố.

     Kế hoạch đặt mục tiêu 100% người sử dụng ma túy, người nghiện ma túy trên địa bàn thí điểm bị phát hiện có nhu cầu hỗ trợ tư vấn, pháp lý, điều trị nghiện ma túy, học nghề, vay vốn, giải quyết việc làm được tiếp nhận, phân loại, sàng lọc, đánh giá, chuyển gửi đến các cơ quan chuyên môn, cơ sở y tế và các cơ sở dịch vụ khác để điều trị nghiện ma túy và các hỗ trợ khác cho phù hợp.

     Đối tượng áp dụng của mô hình là người sử dụng trái phép các chất ma túy cư trú trên địa bàn thí điểm đã áp dụng các biện pháp xử lý theo Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12-11-2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chông tệ nạn xã hội, phòng chông bạo lực gia đình; Nghị định số 94/2010/NĐ-CP ngày 9-9-2010 quy định về tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng; Nghị định số 94/2009/NĐ-CP ngày 26-10-2009 quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống ma túy năm 2008 về quản lý sau cai nghiện ma túy.

     UBND thành phố giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan triển khai thực hiện kế hoạch này.

     Công an thành phố có trách nhiệm chỉ đạo lực lượng Công an các địa bàn thực hiện thí điểm mô hình rà soát, phát hiện, chuyển gửi, theo dõi, đánh giá kết quả người nghiện ma túy, người sử dụng ma túy tham gia điều trị, cai nghiện ma túy trong mô hình.

     UBND thành phố cũng giao Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở y tế, cơ sở điều trị nghiện bằng Methadone tiếp nhận người được chuyển gửi đến để thực hiện các dịch vụ y tế, khám, xét nghiệm, điều trị các bệnh lý trong quá trình đối tượng tham gia mô hình. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình phối hợp với các sở ngành, địa phương thí điểm mô hình thực hiện tuyên truyền các hoạt động của mô hình để các cá nhân, đơn vị, tổ chức, cơ quan biết và tham gia thực hiện./.

Văn phòng Sở


Tin cùng chuyên mục