Thông báo kết quả xét tuyển viên chức tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở
A+ | A | A-
Ngày đăng: 27/02/2020
Cập nhật ngày: 24/02/2020


     Thông báo số 454/TB-SLĐTBXH ngày 24/02/2020 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về kết quả xét tuyển viên chức tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

     Bảng điểm phỏng vấn: Dowload


Tin cùng chuyên mục