Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020
A+ | A | A-
Ngày đăng: 27/02/2020
Cập nhật ngày: 03/01/2020


     Quyết định số 25956/QĐ-SLĐTBXH ngày 31/12/2019 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020./.

Tin cùng chuyên mục