Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa năm 2019
A+ | A | A-
Ngày đăng: 27/02/2020
Cập nhật ngày: 25/12/2019


     Báo cáo số 304/BC-SLĐTBXH ngày 23/12/2019 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về tình hình, kết quả kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019./. 

Tin cùng chuyên mục