V/v thông báo thời gian tập trung phổ biến nội quy, nội dung ôn tập và phỏng vấn
A+ | A | A-
Ngày đăng: 27/02/2020
Cập nhật ngày: 02/12/2019


     Thông báo số 3983/TB-SLĐTBXH ngày 02 tháng 12 năm 2019 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về thời gian tập trung phổ biến nội quy, nội dung ôn tập và phỏng vấn


Tin cùng chuyên mục